Beheer en bestuur

Beheer en Bestuur

Gemeenschapshuis de Pestoeërskoel wordt sinds 1973 beheerd en geëxploiteerd door Stichting Gemeenschapshuis Pestoeërskoel.

Beheerder

  • Jos Dehing.

 Bestuur

  • Monique Luijten (voorzitter)
  • Koen Hompes (penningmeester)
  • Johan Timmermans (Secretaris)